Laudato si!

 

Gods werk in het leven van Franciscus van Assisi overwegen, met scènes uit de opera Saint-François d’Assise van Olivier Messiaen

Franciscus van Assisi toont een weg naar ware humaniteit: je ontdoen van al het overbodige, en Gods liefdevolle leiding in jouw leven aanvaarden. Beeld en muziek uit Messiaens indrukwekkende opera brengen Franciscus tot leven en houden de luisteraar een spiegel voor.

 • meerdere formules: een avond of dagdeel; een volledige dag; enkele avonden
 • lectuur en overweging van geschriften van & over Franciscus van Assisi
 • bekijken van één of meerdere scènes uit de opera Saint-François d’Assise
Advertentie

Weg met de Psalmen

 

 “Geef al uw zorgen over aan de HEERHij zal je leven dragen.” (Ps. 55) 

Stilvallen bij God, met een psalm. Een aandachtige tekstlezing en het beluisteren van een muzikale zetting helpen om de psalm biddend tot jou te laten komen, en er je eigen gebedswoorden van te maken.

 • een avond of dagdeel (in te passen in een stiltedag, bezinningsdag, denkdag, etc.)
 • inleiding in tekst en muziek
 • persoonlijke stille tijd en gebed met de psalm

Met Bach in het voetspoor van Jezus

Jezus navolgen, op het ritme van het kerkelijk jaar, met cantates van J.S. Bach als stapstenen

De cantates van Bach herontdekken zoals ze bedoeld zijn: als muzikale verkondiging. Een jaartraject waarbij de cantates de luisteraar inwijden in de kernpunten van het christelijk geloof.

 • vijf avonden, gespreid over een (kerkelijk) jaar (advent, kersttijd, Goede Week, paastijd, Pinksteren)
 • inleiding in tekst, context en muziek van de cantate
 • beluistering van de cantate in een biddend kader

Resurrectio

“Maria! – Rabboeni!” De stem van de Verrezene leren herkennen met oude en nieuwe paasmuziek

De evangelist Johannes verhaalt hoe Maria Magdalena zich moest omkeren, weg van het graf, om de Verrezen heer Jezus te kunnen ontmoeten. Met oude (Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach) en nieuwe paasmuziek (Eriks Esenvalds) zelf in dit verhaal stappen, en de stem van de Verrezene in je leven leren herkennen.

 • een avond of dagdeel
 • overweging van de Bijbeltekst (Joh.20, 11-18)
 • beluistering van toonzettingen; tijd voor persoonlijke verwerking en respons

Passio

Stilstaan bij lijden en dood, met de Mattheüspassie of Johannespassie van J.S. Bach, in de beklijvende ritualisering van Peter Sellars

Kijken en luisteren als meditatie op het lijden en de dood van Christus. Het lijdensverhaal is de spil, de andere teksten uit Bachs passies (aria’s en koralen) reiken overwegingen en gebedswoorden aan. Je komt als toehoorder, maar wordt gaandeweg betrokken partij. De indrukwekkende ritualisering van Peter Sellars laat niemand onberoerd.

 • één volledige dag of drie avonden
 • inleidingen en overwegingen bij tekst en muziek van de Mattheüs- of Johannespassie
 • kijk- en luistertijd, afgewisseld met stille tijd

Incarnatio

Met Händels Messiah het mysterie van Gods menswording overwegen 

In het tekstboekje van Händels Messiah wordt een uniek beeld geschetst van de Verlosser. Korte uittreksels uit de psalmen en de profeten worden als mozaïeksteentjes samengevoegd tot een intrigerend portret van de Messias. Händels ongeëvenaarde muziek brengt het Bijbelwoord tot in het hart van de luisteraar. “En gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

 • één volledige dag of drie avonden
 • inleidingen en overwegingen bij tekst en muziek van de Messiah
 • kijk- en luistertijd, afgewisseld met stille tijd