1

Filokalia biedt mensen de gelegenheid om een geloofservaring op te doen die niet alleen het verstand maar ook alle zintuigen aanspreekt. Daarvoor gebruiken we een geritualiseerde ervaring van woord, klank en beeld. We creëren zo een vrijplaats voor een diepere blik, op zichzelf, op God en op de wereld. Schoonheid houdt een ruimte open waarin datgene kan binnenkomen waar geen tijd of ruimte voor is in het dagelijks leven: innerlijke ontmoeting.

Onze ervaring is dat in die vrijruimte de grote appellerende kracht van schoonheid samengaat met een heel grote vrijheid voor elke persoon en persoonlijkheid: niemand voelt zich gedwongen, maar bijna niemand komt er onderuit. Het blijkt mogelijk een diep christelijke taal te gebruiken zonder iemand te overrompelen. Zo kan het christelijk leven als een aanlokkelijk perspectief verschijnen dat in vrijheid aanspreekt.

Hoe gaan we te werk?

Je zou de vorm van onze initiatieven als liturgisch kunnen omschrijven. Het gaat immers om meer dan het vertonen van een dvd, het luisteren naar een muziekstuk of het bespreken van een Bijbeltekst. We proberen een belevingsruimte te creëren en de tijd open te maken, zodat we anders gaan kijken en luisteren. Onze spirituele zintuigen worden gaandeweg gebedsorganen.

Om dit mogelijk te maken besteden we de nodige zorg aan de ruimte en de tijd waarin onze initiatieven plaatsvinden. De ruimte moet zo aangekleed zijn dat ze uitnodigt om de blik naar binnen te richten. Het tempo gaat stapvoets. Dat laat diepgang toe. Net als bij het binnengaan van een kapel of concertzaal moet je een drempel over. Je laat het gewone leven even achter je en brengt je in de juiste dispositie.

Onze initiatieven zijn een soort gebalde ‘terugtrekking’ uit de wereld, of retraite. Niet om daar te blijven, maar om beter te zien. Wat iedereen ‘te zien’ krijgt is verschillend. Maar het gaat steeds om innerlijke bewegingen die door het ‘ritueel’ bewerkt en opgeroepen worden. Het is goed daarbij te blijven stilstaan. Daarom zetten we de deelnemers aan tot reflectie op die bewegingen, tot onderscheiding en verwerking, zodat ze een innerlijke vrucht kunnen plukken.

Een overzicht van de modules kan u hier vinden.

 

Advertentie